THE NORWEGIAN STORYTELLING FESTIVAL
23.-26. MARS 2017
Fortellerfestivalen 2017
Tema for festivalen er JEG TROR / SKYGGER AV TVIL.
  • Hvordan forholder fortellere seg til makt – og makten de selv har?  Hver mandag i januar 2018 inviterer Fortellerfestivalen til tre fagsamlinger og påfølgende fordypningsdager med scenekunstner ...

  •  Høstens workshop Fortelling som lyddrama avsluttes 17. november 2017 Lære litt mer? Bli kjent med komponister og musikere?     Fortellerfestivalen og nyMusikks komponistgruppe avslutter 2. ...

  •   Refleksjon over deltakelse   Jeg deltok i prosjektet ” Skygger av tvil ” etter å ha tatt kontakt gjennom en annonse på Facebook. Rent umiddelbart virket dette på meg som helt en annen type...

  • Fortelleren – fortellerfestival 2017   Først av alt vil jeg takk for at jeg fikk æren av å være årets forteller, for en ære. Det ligger da i oppdraget å avslutte det med en refleksjon over utford...

  • Her er linken. Takk til Ida Stang fra Høgskolen i Oslo Akershus som har filmet og redigert.     Imamen Sherin Khankan   Fortelleren Heidi Dahlsveen   Fortelleren Mehda Zolfaqari...