Fortellerfestivalen 2016, 19.-22. mai

Foto: James Hervey

Foto: James Hervey

Fortellerfestivalen 2016 arrangeres i mai, i Oslo. Festivalen har fått ny leder: Mette Kaaby. Hun har bakgrunn fra musikk- og scenekunstfeltet, har vært mangeårig kulturleder, jobbet i næringslivet og er politisk engasjert. Hun ønsker et bredt engasjement i utviklingen av festivalen, og personer knyttet til fortellermiljøet til et dialogmøte om festivalens fremtid og utvikling. Dialogmøtet vil finne sted i slutten av oktober. Mere informasjon om dette samt invitasjon til deltagelse vil bli lagt ut på våre hjemmesider, sosiale medier, og via e-post. Fortellerfestivalen lanserer også en helt ny webside mandag 2. november. Følg med!

Ren skit

Tema for Fortellerfestivalen 2016 ert:  «Ren skit». Et spennende og inspirerende uttrykk, håper vi! Vi ønsker et sterkt tematisk grep for neste års program, der vi ser på temaet«Ren skit» fra ulike perspektiver. Vi legger også opp til et program som blander ulike muntlige fortelleruttrykk og sjangre.

Natur og økologi

Temaet «Ren skit» kan forstås på mange måter. Som ett uttrykk, eller som to separate ord. I naturens kretsløp, i selve livshjulet, er skitten, den døde materien, en forutsetning for at nytt liv gjenoppstår. Det Rene forutsetter det Urene. Men naturen tåler ikke alle slags urenheter. Blir det ubalanse virker det destruktivt, og fører til miljøødeleggelser og til klimaendringer.

Politikk og filosofi

I en fremmedskeptisk kontekst vil noen oppfatte mennesker med en annen hudfarge, kultur eller sosial status som noe negativt, som «ren skit». Ideen om å dele mennesker inn i rene eller skitne raser eller mennesketyper, kjenner vi igjen i politiske -ismer og religiøse retninger, men også i skepsisen vi alle kan kjenne i møtet med det ukjente, i møtet med fremmede mennesker, kulturer og uttrykk.

Religion og ritualer

Renhet og ritualer for renselse og adskillelse fra det urene, er essensielt i selvutvikling og i de fleste religioner, fra kristendom og islam til hinduisme. For noen går veien til renhet og syndfrihet over i ekstremisme, og for noen få over i legitimering av voldelige handlinger eller maktovergrep for å rense verden og mennesket for det urene, det onde. De inntar en maktposisjon der deres definisjon av hva som er rent/skittent, trumfer “de andres” definisjon av hva som er rent/skittent.

Kropp

Synet på kroppen vår, på seksualitet, på skjønnhet og hva som er skittent/stygt ved kroppen, er i endring. Men dette er svært viktig i forhold til vår identitet og estetiske oppfatninger, og viktig når vi kommuniserer og omgås hverandre til daglig. Våre forestillinger om kroppen og det rene/urene er også viktig i forhold til mentale lidelser som spiseforstyrrelser, selvskading, personlighetsforstyrrelser, overgrep osv.

Forandring

Mellom «ren» og «skit» ligger et skyggfelt, en mørk flekk. Her finner vi det halvt rene, det halvt urene, det som ikke helt har bestemt seg. Og det er kanskje her vi finner vi kimen til endring og til utvikling?

Upolert – afghanske drømmer

afghanske fjell

Morsomme misforståelser, språk- og kulturforvirring. Fluktreiser og sjelsettende opplevelser fra tortur, arrangerte ekteskap eller møter med Taliban.

Hvordan er det å være afghaner i Norge? Hva lever de med av minner, drømmer og håp om en god fremtid? Å leve mellom to kulturer med korrekser, normer og forventninger fra begge leire krever mye. UPOLERT- afghanske drømmer er et samarbeid mellom Fortellerfestivalen, Afghanistankommiteeen og Nansen Fredssenter. Her deler 10 unge afghanere fortellinger som har formet dem, snudd livet deres på hodet eller endret dem for alltid. Dette er de historiene avisene ikke plukker opp, og de er fortalt av modige mennesker uten særlig erfaring fra å stå på en scene. Men språk binder oss sammen, og fortellinger likeså.

 

 Bilder fra forestillingen 21. juni 2015 på Dramatikkens hus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farida Ahmadi

Zaki Amini Diana Elham Yæhya Najafizada
Masih Haidari Sogra Soltani Hamidullah Ibrahimi Mustafa Rahimi
Jomaa Nazari Latifa Ali

 

Instruktør for prosjektet har vært Kristine Haugland.
Instruktørassistent Lise Forfang Grimnes.
Produsent er Liv Marie Skaare Baden.

 

Kristine Haugland har lang erfaring både som instruktør og forteller, og var blant annet en av de som sto bak prosjektet Ung Fortellerscene i samarbeid med festivalen og gruppa FabelAkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de deux – en konsert av fortellinger

Bakgrunnbilde-8

Abbi Patrix og Linda Edsjö

Hvem tok det første initiativet, kvinnen eller mannen? Mytene forteller oss hvordan Skaperen ved et uhell forårsaket det første møtet mellom mann og kvinne. Hvordan har dette forandret menneskehetens skjebne?

Med fortellinger fra verdens fire hjørner veves musikk og tradisjonsfortelling sammen til et musikalsk og eksplosivt møte. La deg imponere av denne lekne  forestillingen med en av Europas fremste fortellere i tett samspill med perkusjonist Linda Edsjö. I ballettens verden betyr pas de deux en dans for to. I denne forestillingen er musikken og ordene vevet sammen og skaper et sart, rørende og humoristisk samspill. Musikken forteller sin egen historie og gir samtidig rom for ordenes egen rytmikk og musisering.

(mer…)

Workshop med C. R. AVERY.

Eksklusivt kurs med C.R. Avery

Grip anledningen! For første gang i Norge!

 

 

Er du slampoet, skriver dikt, sangtekster eller poesi, jobber med scenetekst eller er i krysningsfeltet mellom forfatter og formidler? Vi arrangerer et eget kurs for dere med C.R. Avery!

Du har anledningen til å oppleve C.R. Avery på scenen under festivalens rikholdige program før du lærer noen av hans tips og triks på kurset. Avery vil jobbe med temaene “Killing the cliché” og “Rhyme verse no rhyme”- noe han har god peil på etter å ha turnert verden rundt på små og store scener. Sjekk ut: Cravery.com

(mer…)

Historiebanken

Historiebanken

Vi er stolte av å samarbeide med Historiebanken!

Det sies at når et menneske forsvinner, forsvinner et helt bibliotek. Hver og en av oss sitter på gode historier, erfaringer og minner, og gjennom historiebanken ønsker vi å dele så mange av disse som mulig.

Historiebanken er et ambisiøst moderne radioprosjekt som ønsker å gjøre hverdagsmenneskers liv til del av Norges offisielle historie. Gjennom Historiebanken får folk fra alle bakgrunner muligheten (mer…)