Tema 2018

12.–15. APRIL 2018 på Sentralen OG RIKSSCENEN, OSLO

Årets tema er: JEG OG DE ANDRE

Fortellerfestivalen skal være tradisjonsbærer, talentutvikler og formidler av samtidens historier. Vi skal være en scene for mange ulike muntlige fortellerformer. Fra sagn, myter og eventyr til selvbiografiske, akademiske, musikalske, poetiske og rytmiske uttrykk.
Festivalen programmeres tematisk, med en dagsaktuell, politisk og kunstnerisk ambisjon. De siste to årene har temaet vært Renhet og skittenhet og Tro og Tvil, og i 2018 er temaet Jeg og de andre.
Historiene vi forteller gjenspeiler hvem vi ønsker å være. De fortellingene vi velger oss virker definerende for hva som er vår kultur og identitet.
I 2018 har vi lyst til å undersøke fortellinger som gjenspeiler relasjoner og sammenhenger mellom mennesker, og hvilke fortellinger vi synes er viktige under overskriften «Jeg og de andre». Mange mennesker definerer seg gjennom sin tilhørighet til ulike roller eller grupperinger: minoritet/ majoritet, utenfor/ innenfor, normal/ unormal, naturlig/ unaturlig, offer/ overgriper, makt/ avmakt.
Hvordan forholder vi oss som fortellere til dette? Hvilke makropolitiske narrativer er det vi bruker, reproduserer eller bryter? Kan nye former og flere undertrykte fortellinger bryte med vår tids store politiske virkelighetsforståelser? Dette er blant spørsmålene vi ønsker å invitere deg med til å reflektere over i løpet av festivalen.
Vi har lyst til å undersøke et nytt visningsformat og har laget Fortellerhabitatet. – Et avgrenset mikrokosmos hvor publikum inviteres inn til et mangfold av historier og versjoner av virkeligheten.
Over 40 fortellinger og utøvere bidrar.

Vi har også hatt en satsning på musikk og fortellerkunst gjennom en workshop kalt Fortelling som lyddrama. Den har resultert i 2 urfremføringer i år. Flere kommer! I tillegg er vi glade for å kunne presentere en ny musikalsk fortellerforestilling i samarbeid med Riksscenen.

 

Velkommen til 4 dager med festival!

 

– Festivalsjef Mette Kaaby