Arkiv: Tema 2016

Tema for Fortellerfestivalen 2016 er «Ren skitt». Et spennende og inspirerende uttrykk, håper vi!

 

Vi legger opp til et program som blander ulike muntlige fortelleruttrykk og sjangre, med både norske, nordiske og utenlandske fortellere. Vi ønsker å by på nye scener og stedspesifikke arenaer som kler de ulike forestillingene.

The Norwegian Storytelling Festival

Ren Skitt

Tema for Fortellerfestivalen 2016 er «Ren skit», og kan forstås på mange måter – som ett uttrykk eller som to separate ord. Vi har valgt ut forestillinger som setter det i et politisk og filosofisk perspektiv, i lys av religionsutøvelse, dogmer og ritualer, kropp, og som viktig i forandringsprosesser. Vi stiller også spørsmål ved om vi trenger historiene fra fortida.  Er vi stand til å lære av historien, og ta bedre valg som gjelder fremtiden vår, eller bidrar de like mye til å sementere fordommer og holde gamle konflikter ved like?

Kropp, krenk og skam

Lørdag er det våre oppfatninger av «den rene» og «den skitne kroppen» som undersøkes.

Respekten for vår egen kropp, grenser vi etablerer eller overskrider, hva som er pent eller stygt er i endring. Dette er viktig i måten vi kommuniserer og omgås hverandre, for vår identitet og vår frihet. I kroppen sitter også spektret av følelser og minnene våre lagret.

Den skitne historien

Fredag og søndag undersøker vi fortellinger vi bærer med oss fra fortida. Hvilke begrensninger legger de for vår frihet og mulighet til å skape en bedre fremtid? Bidrar de like mye til å sementere fordommer og bygge opp under konflikter vi forlengst burde ha funnet ut av?

Hvem som eier sannheten avhenger av på hvilken side man står. Ideen om å dele mennesker inn i gode eller dårlige kategorier mennesker eller grupper kjenner vi igjen i politiske -ismer og religiøse retninger. Men også i skepsisen vi alle kan kjenne i møtet med det ukjente, i møtet med fremmede mennesker, kulturer og uttrykk.

Renhet og ritualer for renselse og adskillelse fra det urene er essensielt i selvutvikling og i de fleste religioner, fra kristendom og islam til hinduisme. For noen går veien til renhet og syndfrihet over i ekstremisme. For noen få går det over i legitimering av voldelige handlinger eller maktovergrep for å rense verden og mennesket for det urene, det onde. De inntar en maktposisjon der deres definisjon av hva som er rent/skittent, trumfer de andres definisjon av hva som er rent/skittent.

Underverden 

Torsdagens forestillinger undersøker de mørke kreftene i oss selv som åsted for forandring. Vi tar steget ned i underverden, og videre helt ned i helvetet.

 

I overgangen mellom «rent» og «skittent» ligger et skyggefelt. Her finner vi det halvt rene, det halvt urene, det som ikke helt har bestemt seg hvor vil. Og det er kanskje her vi finner vi kimen til forandring og til utvikling?