Sjæl

Sjæl er diktet om Egoets storslåtte og illusoriske natur.
Fredrik Høyer

Det 38 sider (ikke så veldig langt, men veldig mange ord) omfangsrike diktet Sjæl av Fredrik Høyer (ja, og Gabriel da, bare ikke så mye) handler om jegets innerste vesen, virkelighetslitteraturen og samfunnets narsissisme og egosentrisme. Dette slampoetiske storverket er en parafrasering av Walt Whitmans vitalismeepos Sangen om meg selv.

Sjæl ble fremført som et work-in-progress under Fortellerfestivalen i 2015. Nå skal det fremføres for en aller siste gang, i ny og revidert form.

Fredrik Høyer er norsk poet. Han har opptrådt som skuespiller med teatermonologene Grønlandsūtraen og Hva jeg snakker om når jeg snakker om løping på Nationaltheatret og Det Andre Teatret.

Gabriel Varskog er en norsk musiker, gitarist og DJ. Han designer også møbler.

Sjæl

Søndag 15. april kl. 17.00

Spilles i Gullhallen på Sentralen.