Commonism

Et møte mellom to kunstnere fra England og Norge, på jakt etter fellesskap.
Amund Sjølie Sveen / Andy smith

COMMONISM er et møte mellom to kunstnere fra England og Norge, på jakt etter fellesskap. I denne planlagte samtalen angriper de spørsmål om nasjonalitet og internasjonalitet, om kapitalisme og demokrati, om framtid og håp, og om behovet for forandring. De snakker om hvem vi er – og hvem vi kan være – i denne tiden vi lever i.

Hva betyr det å leve i verden akkurat nå? Hva skjer med dagens samfunn? Hva er det vi deler? Hva er det som splitter oss? Hvilken rolle spiller kunsten i alt dette?

 

Og hva kan vi gjøre?

 

Forestillingen spilles på engelsk.

Støttet av Norsk kulturråd

Co-produsert av BIT Teatergarasjen

 

COMMONISM is an encounter between two artists from the UK and Norway chasing common ground. In this planned conversation they challenge questions concerning nationality and inter-nationality, capitalism and democracy, future and hope, and the need for change. They talk about who we are – and who we could be – in the times we live in.

 

What does it mean to live in the world right now? What happens with today’s society? What do we share? What divides us? Which role does art take in all this?

 

And what can we do?

Amund Sveen er slagverker og scenekunstner bosatt i Svartskog, Norway. Med bakgrunn fra samtidsmusikk har han gradvis skiftet fokus til performance og teater, både som utøver, forfatter, komponist og regissør. De siste 10 årene har han laget en serie med performance lectures; The Norwegian Way (2010), Sound of Freedom (2011), Economic Theory for Dummies (2013), Melting (2016). De tar alle for seg samtidas politiske spørsmål i den globale markedsøkonomien. Partnere i prosjektet har vært produsent Louise Blackwell, og Amunds agent i Brussels, Ischa Tallieu ved Tallieu Art Office (www.artoffice.be).

Andy Smith er en prisvinnende forfatter og teaterskaper med base i Lancaster i England. De siste 10 årene har han laget flere solostykker for teater, slik som Commonwealth (2012) og The Preston Bill (2015). Han har samarbeidet med forfatter og utøver Tim Crouch siden 2004, co-regisset flere suksessfylte stykker: An Oak Tree (2005), ENGLAND (2007), The Author (2009). I 2013 skrev og fremførte Tim og Andy What happens to the hope at the end of the evening på Almeida Theatre. I 2014 co-regisserte han Tims stykke Adler & Gibb som har turnert Storbritannia og blitt spilt i The Kirk Douglas Theatre in Los Angeles.

 

Andy Smith and Amund Sjølie Sveen made Hvor er du?/ Where are you? together in 2007. They toured schools of Norway from Kristiansand in the south to Kirkenes in the north, also visiting schools in Russia and UK. The performance was also adapted to an adult audience and shown in several theatre festivals.

Andy Smith is an award-winning writer and Theatre Maker based in Lancaster, England. For the last ten years he has created a number of solo works for theatre spaces, most recently Commonwealth (2012) and The Preston Bill (2015). He has collaborated with the writer and performer Tim Crouch since 2004, co-directing (along with Karl James) the award- winning plays An Oak Tree (2005), ENGLAND (2007) and The Author (2009). In 2013 Tim and Andy co-wrote and performed what happens to the hope at the end of the evening at The Almeida Theatre together. In 2014 he co-directed Tim’s play Adler & Gibb, which has toured widely in the UK, and was recently performed at The Kirk Douglas Theatre in Los Angeles. He is currenlty working on Summit, a new play for three performers that has been comissioned by The Brighton Festival.

Amund Sveen is a percussionist and theatre maker based in Svartskog, Norway. With a background in contemporary music, he has gradually shifted focus to performance and theater, both as a performer, writer, composer and director. He has over the last 10 years made a series of performance lectures; The Norwegian Way (2010), Sound of Freedom (2011), Economic Theory for Dummies (2013), Melting (2016), all discussing contemporary political issues in the globalised world of market economy.

Partners in the project are producer Louise Blackwell, and Amund´s agent in Brussels, Ischa Tallieu of Tallieu Art Office (www.artoffice.be).

Co-producers are BIT Teatergarasjen in Bergen

Commonism

Lørdag 14. april kl. 14.00 og 19.00

Spilles i P3 på Sentralen.