Spor

med Sarah Camille Ramin Osmundsen
og 100 jenter fra Det Norske jentekor
sarah camille ramin osmundsen / det norske jentekor /Andrew Smith

Sarah Camille Ramin Osmundsen og Andrew Smiths forestilling Spor får æren av å åpne Fortellerhabitatet 2018. Passer for familier med barn.

Konsertforestillingen består av verkene Trøst, Gnist og Spor, i tillegg til tekstene Ut av hodet og hender.

 

På sin nære enkle måte beskriver slampoeten Sarah Camille Ramin Osmundsen  forholdet mellom mennesker, og det enkle som fører til varme mellom mennesker. Å bli sett og se hverandre.

 

Sarah Camille om Spor:

«I møtet med en verden fylt av urett, der menneskerettigheter brytes daglig, føler jeg meg ofte maktesløs som enkeltindivid. 
I verket ”Spor” leter jeg etter små tegn som minner oss på vår evne til å lytte, samarbeide, se og håpe. Jeg tror vi trenger den påminnelsen om og om igjen for å huske på at vi har muligheten til å påvirke.

I verkene ”Gnist” og ”Trøst” ville jeg skildre en utrøttelig menneskelig gnist og en natur som omfavner oss.

”Spor” 
I en lang periode bodde jeg ved trikkestoppet ”Sportsplassen” ved Ekeberg. Jeg tok 19-trikken veldig mye. Over en lang periode bygget de et nytt trikkespor rett ved Sportsplassen. Dette gjorde at signalsystemene ikke kunne brukes og man måtte fnne en manuell løsning for å holde styr på trikkene som skulle passere. Å sitte på trikken og oppleve at konduktørene og de som jobbet i sporet måtte samarbeide ved hjelp av en rød plastikkpinne, satte i gang veldig mange tanker. Det var fascinerende å se hvordan de samarbeidet, og at det
 i tillegg åpnet for små smil, samtaler og latter. Det inspirerte meg til å skrive
 en tekst om en rød plastikkpinne som ble sendt som en slags metafor eller påminnelse på kjærlighet og samarbeid oss mennesker i mellom.

”Gnist”
 Jeg besøkte min farmor på aldershjem og så hele kroppen hennes sliten og nesten ugjenkjennelig. Men hun blunket til meg med venstre øye. Hun pleide alltid å blunke med venstre øye. I det blunket kunne jeg se hele hennes gnist og essens.

”Trøst” 
Jeg satt på trikken dagen etter nyhetene om et bombeangrep der mange ble skadet og drept. Jeg så ut av vinduet og så at himmelen var vakker med skyer som nesten hadde en rosa farge. Jeg tenkte at naturen ville gi oss en myk farge for å trøste oss. At det røde blodet fra de døde blandet seg med den hvite fargen fra skyene.
 På kvelden så jeg en nydelig stjernehimmel. Jeg tenkte at det var gnisten i øynene til alle de døde som fant sin plass på himmelen og blinket ned mot oss for å gi oss nytt håp.»

Verket et finansiert av Kunstløftet og Kulturrådet. Verket ble bestilt med tematikk fra menneskerettighetene.

I verket ”Spor” leter jeg etter små tegn som minner oss på vår evne til å lytte, samarbeide, se og håpe. – Sarah Camille Ramin Osmundsen

Fortellerfestivalen pågår 12.–15. april 2018 og er en internasjonal, årlig festival. Festivalen er tradisjonsbærer, talentutvikler og formidler av samtidens historier. Den er scene for muntlige fortellere i alle støpninger og byr på fortellinger med minimal staffasje og en direkte kontakt med publikum. Magi i indre bilder.

 

Sarah Camille Ramin Osmundsen har røtter fra Stavanger på fars side, og Martinique på mors side, og bærer en rik kulturell arv som kommer fram i hennes materiale. Sarah har vært med på å gi liv i slam-poesi miljøet i Oslo. I 2011 fikk hun tittelen som norgesmester i poesislam. Siden det har hun stått på flere scener i Norge og utlandet. Hun opptrer på festivaler, teatre og konferanser, men også på skoler, barnehager og ungdomssenter. Hun har vært involvert i flere prosjekter innen teater og fortellerkunst ved blant annet Det Norske Teatret, Oslo filharmonien, fortellerfestivalen og litteraturhuset. Sarah jobber stadig med nytt materiale, også i samarbeid med musikere.

 

Det Norske Jentekor med dirigent Anne Karin Sundal-Ask, er et kor med stolte tradisjoner og høyt kunstnerisk nivå. Sangerne er fra Osloområdet og kommer inn etter opptaksprøver. Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, som ble etablert i 1947, og gjennomførte i 2017 sitt 70-årsjubileum. Koret har vært og er en sterk institusjon i norsk kulturliv, og har fostret en rekke store sangere, musikere og artister.

Koret arbeider systematisk for å kunne utøve musikk på høyeste nivå. Koret gir regelmessige konserter og deltar på festivaler i inn og utland. Ved siden av å utvikle medlemmene som korsangere, bidrar koret til individuell sangutvikling og musikkteoretiske ferdigheter. Det Norske Jentekor jobber mest med musikk innenfor Samtidsmusikk og Folkemusikk.

Spor

Lørdag 14. april kl. 13.00

På Sentralen.