Workshop med Katrice Horsley

Hvordan kan vi bruke ord og fortelling i undervisning, helse- og sosialarbeide?
Katrice Horsley

Er glasset halvfullt eller halvtomt?

 

Hvilke ord vi velger når vi beskriver oss selv eller situasjoner er viktig for hvordan den endelige historien blir forstått og lever videre. Ordene vi velger vil lukke eller åpne for muligheter for endring og utvikling.

 

Fortellerfestivalen inviterer pedagoger, og helse- og sosialarbeidere til en intensiv og inspirernde workshop ledet av Katrice Horsley. 

Fortelleren Katrice Horsley er internasjonalt anerkjent for sine prosjekter der hun bruker prosesser knyttet til historiefortelling som verktøy i arbeidet med barn eller voksne.

 

De ordene vi velger i beskrivelsen av oss selv, en situasjon eller handling, påvirker vår forståelse av virkeligheten og selvbildet. Med større bevissthet i valg av ord kan vi åpne for endringer og flere positive muligheter.

 

Om workshop

 

Deltagerne vil trenes i større bevissthet om sin bruk og valg av ord, og hvordan dette kan åpne for endringer og positive muligheter i arbeidet med pasienter eller brukere.

 

Du trenes ikke i hvordan du skal fortelle historier, men i hvordan du kan bruke narrativer – handlingsordene – i en fortelling aktivt i ulike situasjoner, og i samspillet med pasient/bruker. Deltagerne i workshopen vil få innblikk i nevropsykologi og narrativitet, og i nye funn om hvordan alvorlige opplevelser tidlig i livet kan gi helseproblemer senere. Dette blir nå sett på som en av de største offentlige helseutfordringene.

 

Etter seminaret vil deltakerne ha en bedre forståelse av fortelling og narrativitet som et hjelpeverktøy i sin arbeidspraksis. Du vil lære å ta i bruk teknikker, og få nyttige lenker til nettsteder og ressurser.

 

Workshopen forutsetter aktiv deltagelse, og gi tid til refleksjon og tilbakemelding. Dette er et tverrfaglig seminar med deltakere med ulik bakgrunn innen helse- og sosialfag, og undervisning.

Katrice Horsley is an International Narrative Consultant and former UK National Storytelling Laureate. She has a background in Child Play and Development and worked for many years within Birmingham delivering their City Play Training Course as well as working as a Youth and Community Worker.

She lived and worked in Ghana for 6 years and whilst there delivered and designed training for UNICEF, DFID and UNHCR as well as developing a TV show that used storytelling to help children learn. She now works internationally designing and delivering training for a range of National and International organisations as well as performing at a range of International Storytelling Festivals.

She is published by Routledge (The Evaluator’s Cookbook) and is presently working on a workbook about her Narrative4Change Training. She has also written an award winning bereavement resource for the British Heart Foundation that is available online. Her passion is to ‘give voice’ to those who feel they have no story to tell or who are unable to speak it out. This work has taken her into high security prisons, to areas of high conflict such as Gaza and into the slums of Nairobi.

Her passion for her work is infectious and after delivering at a range of conferences, the words most often used to describe her are ‘inspiring,’ and ‘passionate.’ Her new Narrative4Change work is taking her into the area of Adverse Childhood Experiences, City Planning and Design, Re-storying of communities and developing ‘Sense of Place,’ through narrative.

Publications:

The Evaluator’s Cookbook, Routledge

Storytelling Conflict and Diversity – OUP

The Small Creature – bereavement resource available from BHF

Presently writing a handbook for Routledge on Narrative4Change

 

twitter @katricehorsley #narrative4change

www.narrative4change.org

@katricehorsley #narrative4change

Workshop with Katrice Horsley

Torsdag 23. mars

Holdes i Gymsalen på Sentralen.