Seminar

Fra leirbålfortelling til scenekunst

Om transformasjon og identitet i muntlig fortelling

Fortellerfestivalen

Fortellerfestivalen inviterer fortellere til seminar om fortellerkunst. 

 

Samtalen mellom deltagerne skal handle om identitet og forandring. Hvor er vi? Hva mister vi? Når blir muntlig fortelling noe annet?

Det blir en innledning ved folkemusiker Øyunn Groven Myhren.

Deltakere i samtalen er fortellerne Helga Samset, Fridunn Tørå Karsrud og Sara Birgitte Øfsti, og samtalen blir ledet av Anne Kristin Aasmundtveit.

Velkommen!

 

Vil du være med? Send en epost til: billetter@fortellerfestivalen.no Seminaret er gratis.

Seminar

Lørdag 25. mars kl. 10.00

Holdes i Hvelvet på Sentralen.