Madonna / Bitch / Imam

De religiøse bildene av hva en kvinne er – merkelappene som klistres på – sitter dypt i kulturen vår. Fortellerfestivalen presenterer fortellinger om de skamløse og hellige kvinnene. Og om makt.
Sherin Khankan / Heidi Dahlsveen / Mehda Zolfaqari / 

Denne forestillingen er i tre deler med fortellerne Heidi Dahlsveen, Mehda Zolfaqari og Nordens første kvinnelige imam, Sherin Khankan.

Hva er det med kvinnen og kroppen hennes som gjør at hun pakkes inn og henvises til egne rom? Hvilke forestillinger har vi om sterke og svake kjønn, og retten til å utfolde seg? Her  får du historier om idealer for kvinnelighet, krigerske og maktvillige kvinner, og vi får høre om at også hellige kvinner kan bryte grenser. 

Her er en link med utdrag fra forestillingen.

Seansen avsluttes med en dialog.

Metallurgi

Av Heidi Dahlsveen

 

Metallurgi betyr opprinnelig metallarbeider og i denne fortellingen viser ordet både til kvinnen som smykker seg, og kvinnen som deltar i krig. Gjennom en fortelling om den norrøne disen Frøya, løfter Dahlsveen frem perspektiver på kvinnens rolle i konflikter.

Maria i Koranen

 

Av Mehda Zolfaqari

Kvinner blir ofte ilagt restriksjoner, ikke minst i religiøse sammenhenger. I Maria i Koranen forteller Mehda Zolfaqari om den gangen Jomfru Maria gikk inn i tempelet, og om hvorfor kvinners adgang toø mmoskeer er ful av restriksjoner.

 

Der Mehda Zolfaqari kommer fra finnes det gyldne moskeer med turkise kupler som hvileplass for de hvite duene, minareter som stiger til himmelen og inngangsporter med dørhammere formet etter den hellige Fatimas hånd. I det man tar av seg på bena og går inn kjenner man de kjølige marmorsteinene under sine føtter. Men Zolfaqari selv har ikke alltid adgang til disse moskérommene – de er forbeholdt menn. Men det var en gang en kvinne som for lenge siden våget å sette ned foten sin på et sted som var forbudt for kvinner.

The future of islam is a woman

Av Sherin Khankan

 

Spørsmålet er blitt stilt flere ganger. Er det mulig å være feminist og muslim på samme tid? Sherin Khankan – Nordens første kvinnelige imam – er et eksempel på at det går an. I The future of islam is a woman forteller hun sin historie om å være feminist og muslim, og om veien frem mot å etablere en egen moske for kvinner og arbeidet med å hjelpe kvinner utsatt for psykisk vold.

 

Forestillingen avsluttes med en dialog.

 

Mimesis Heidi Dahlsveen er årets festivalforteller. Hun har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn- og utland. Hun deltatt på flere festivaler og i to EU-prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun er førstelektor i muntlig fortellerkunst, og i 2008 ga hun ut fagboken Innføring i muntlig fortellerkunst, (Universitetsforlaget). I 2017 kommer hennes nye fagbok i personlig fortelling ut. Som fortellerkunstner forsker Heidi i møtet mellom det tradisjonelle og det samtidsaktuelle.

 

Hjemmeside: www.fortellerkunstner.no
www.dahlsveen.no

Mehda Zolfaqari er en fortellerkunstner som graver frem det urgamle og blåser nytt liv i det. Hun speiler religiøse og mytiske fortellinger i personlige opplevelser og dagsaktuelle tema. Mehda er født i Iran, oppvokst i en av Oslos mest multikulturelle bydeler, og har studert i Australia. Med sine språkkunnskaper og kulturrike bakgrunn henter hun frem kilder og fortellinger som er fremmed for norsk publikum, og skaper møter mellom det fremmede og det kjente og nære.

 

I tillegg til religiøse fortellinger, jobber Mehda mest med flerspråklige fortellinger, norrøne fortellinger, og iranske fortellinger. 

 

Mehda er også initiativtaker til prosjektet Dialogtreff mellom unge jøder, kristne og muslimer i Oslo: Et prosjekt som hun og hennes prestevenninne Iselin Jørgensen satte i gang etter terrorangrepet 22. juli 2011. Ved å skape møteplasser for dialog, ønsket de å bidra med å forebygge splittelser og ekstremisme blant den yngre generasjonen.

Sherin Khankan er forfatter og cand.mag. i religionssosiologi og filosofi, spesialisert i islamsk aktivisme og sufisme. Hun er født i kryssfeltet mellom kristendom og islam med en finsk/kristen mor og syrisk/muslimsk far. Hun er aktiv samfunnsdebattant, gjesteforeleser, skribent og foredragsholder om islam i Europa, og hun opptrer jevnlig som islamkyndig i både nasjonale og internasjonale medier.

 

Khankan har skrevet bøkene Islam og Forsoning- en offentlig sag, (Lindhardt og Ringhof 2006), Muslimernes Islam- Religion- Kultur- Samfund, (Pantheon december 2010) og Paradis ligger under mors fødder, ( Haase & Søn 2011). Videre har hun bidratt til flere antologier, i tillegg til at hun er medstifter og talskvinne for reformbevegelsen Forum For Kritiske Muslimer (stiftet i august 2001).

 

Khankan er stifter og leder av Exitcirklen – Nej til psykisk vold og social kontrol. Danmarks første samtalegruppe mot psykisk vold. Exitcirklen har i dag 5 samtalegrupper i Danmark og 43 frivillige.

 

I 2016 ble Khankan medlem i Kraks Blå Bog fordi hun med etableringen av bevegelsen FEMIMAM (2015) og Mariam Moskeen (2016) i København har medvirket til å bane veien for den første moskeen i Skandinavia med kvinnelige imamer. Nyheten om Mariam Moskeen er gått verden rundt.

 

Khankan har siden 2006 vært medlem av WISE, det første feministiske globale nettverket for muslimske kvinner.
Hun er tidligere fast skribent på Information, Etisk Talt og Jyllandsposten.

For øvrig er Khankan mor til 4 barn.

Madonna / Bitch / Imam

Søndag 26. mars kl. 13.30

Spilles i Gymsalen på Sentralen.