23.27

Å miste sitt barn er noe av det mest meningsløse som finnes.
Heidi Dahlsveen / Andreas Angell / Tze Yeung Ho

«Jeg slutter bare å eksistere.» Tragisk, komisk, grotesk og abstrakt om det å miste et barn. En musikalsk fortellerforestilling basert på selvbiografiske fortellinger og norrøn diktning.

Verden går under når barnet ditt dør. Går det an å bygge den opp igjen? Med denne forestillingen presenterer Heidi Dahlsveen et helt nytt forskningsarbeid. Med utgangspunkt blant annet i en av de såreste kildene man kan benytte seg av – dagboken til en sønn som ikke lenger lever – er denne forestillingen resultat av en dyptgående og utforskende metodeutvikling for fortellerkunsten. Men finnes det egentlig noen metode for å overleve tapet av et barn?

23.27 er en musikalsk fortellerforestilling som utforsker møtet mellom den lengselsfulle sorgen og den vulgære humoren, møter mellom mennesker og møtet mellom fortellerkunsten og musikken. Dahlsveen er en av den norske fortellerkunstens mest betydningsfulle aktører. I denne forestillingen samarbeider hun med den unge komponisten Tze Yeung Ho og musikeren Andreas Angell. Sammen har de laget en forestilling som spenner mellom det tragiske, komiske, groteske og abstrakte. Samspillet mellom fortellingen og musikken utgjør også et banebrytende stykke prosessarbeid.

 

Det musikalske samarbeidet er et resultat av festivalens FortellerAKADEMI-workshop med nyMusikks Komponistgruppe.

Med utgangspunkt i hennes døende sønns dagbok, hennes egen sorg og norrøne myter, dykker utøverne ned i minner og fortellinger. Minner som engang har vært og noen som en gang vil bli et minne. De forteller om øyeblikket da Dahlsveens sønn døde, om hans og hennes liv fra da hun som 20 åring rømte til Paris til han tretti år senere døde på Lovisenberg. De forteller også hans favorittfortelling om den norrøne guden Balder og viser hvordan norrøne myter både kan speile og overrumple våre liv i dag.

 

Hjelpeløsheten er en følelse av avmakt fremfor sorgen og tanker om ensomheten som oppstår når noen opphører å eksistere. Men ensomhet betyr ikke nødvendigvis bare fravær av andre mennesker, det kan også være fravær av meningen med livet. Hensikten med denne forestillingen er å skape en reflektert opplevelse som drøfter ensomhet og sorg, men også behovet for, eller ønsket om å leve.

Døren til en framtid ble lukket, et tre forvitret, lyden av en stemme forsvant. - Heidi Dahlsveen

Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn- og utland. Hun deltatt på flere festivaler og i to EU-prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun er førstelektor i muntlig fortellerkunst og i 2008 ga hun ut fagboken Innføring i muntlig fortellerkunst, på Universitetsforlaget. I 2017 kommer hennes nye fagbok i personlig fortelling ut. Som fortellerkunstner forsker Heidi i møtet mellom det tradisjonelle og det samtidsaktuelle.

 

Hjemmeside: www.fortellerkunstner.no/

Tze Yeung Ho er en norsk-kanadisk komponist av kantonesisk herkomst. Tross i at han har sin opprinnelse fra Norge og Oslo, har han tilbragt de fleste av sine år i Toronto i Canada. Hans lydverden blir gjerne beskrevet som grov, brutal og/eller uopphørlig. Tze Yeung undersøker – som del av sitt masterstudie – diasporaidentiteten blant forskjellige komponister, inkludert ham selv, som gjenstand i arbeidet. Tze Yeung er medlem av Norsk komponistforening, Hong Kong Guild of Composers og styremedlem av nyMusikks Komponistgruppe. Hans verk er blitt fremført på forskjellige festivaler og konserter i Norge, Litauen, Canada, USA og Finland.

Andreas Angell er utdannet utøvende kunstner med bachelor fra Norges 
musikkhøgskole i 2015, under undervisning av Frode Haltli
 på akkordeon. Siden har han jobbet med prosjekter på
 Ultimafestivalen i Oslo, samt nye uroppføringer med
 ensembler og som solist.Han er komponist og utøver for filmen 
FINITE og har to vært med på to plateutgivelser i 2016 med prosjektet The Holy Mountain. Meritter består av blant annet
norgesmestertittel i trekkspill i solistklassen over 18 år
(2013-2015), i tillegg til at han ble uteksaminert med karakter A på eksamenskonsert. 

Ved siden av sin profesjonelle karriere studerer han til en mastergrad i anvendt musikkteori på Norges musikkhøgskole.

23.27

Torsdag 23. mars kl. 19.00

Spilles i Gymsalen på Sentralen.

Lørdag 25. mars kl. 16.30

Spilles i Gymsalen på Sentralen.