Unlocking Nine Locks

LAURA SIMMS

Åpningstale v/ festivalleder Mette Kaaby.

 

Laura Simms: Unlocking nine locks  is an exploration of ancient roots and contemporary repair of rape of all kinds; physical, environmental, and spiritual. It is a dynamic combination of personal narrative with global mythology, fairytale and folklore. What is explored are tales of the origin of disconnection from the natural world and the power of compassion and telling of stories that provide an abiding repair.

 

This is a work in progress that is revelatory, entertaining and transformative. The two part show includes African, Asian and Indian tales, fragments of an epic fairytale from Romania, and true stories of childhood and adolescence.

Laura Simms er 64 år, jøde fra New York. Laura Simms er ikke en typisk samfunnsdebattant, men hun bruker de tradisjonelle fortellerformene som myter, sagn og eventyr og blander det med ̊ biografisk og dokumentarisk materiale og sitt eget sosiale engasjement i konflikter og humanitære katastrofer. Mange tenker at alt «løser seg så lenge vi er positive og snille». Simms tror at det er ved å løfte emosjonelle reaksjoner og holdninger frem av skyggesidene i oss selv, som vi er i stand til å endre holdninger, slik som frykten for det fremmede, selvforakt, og nedverdigelse. For å utvikle oss og komme oss videre, legge det vonde bak oss, må vi gå inn i de mørkeste sidene av oss selv.

 

Eksempler på hennes samfunnengasjerte prosjekter er et skrive og fortellerprosjekt på Haiti der unge jenter utsatt for vold og overgrep, læres til å bruke fortelling og skriving til å bearbeide traumer. I prosjektet Gaindeh blir fortelling, kreativitet og meditasjon brukt som ledd i forsoning i lokalsamfunn i Romania. Simms har også engasjert seg i konfliktløsning og arbeid med flyktninger og rehabilitering av barnesoldater i Afrika, og har selv adoptert en tidligere barnesoldat.