Underverden

MARTIN NIELSEN   KARETE JACOBSEN   YLVA SJAASTAD   TORGRIM MELLUM STENE   LISE FORANG GRIMNES   MARIANNE SUNDAL   NINA RUNE ESSENDROP

Du er en fallen helt som har gått ut

av tiden. Du står nå ved terskelen til

Underverden, og vet at for å gjenfødes

må du bestå de prøvelsene som dette

dystre, men likevel forlokkende landskapet

byr på.

 

Underverden prøver ut noe som aldri har blitt gjort tidligere – et samarbeid mellom profesjonelle fortellere og laivere.

 

Bli med ned i Underverden!

 

Du får tildelt en rolle når du kommer og som en fallen helt skal du bevege deg gjennom et landskap for å bli gjenfødt på den andre siden.

I Underverden møter du fortapte sjeler, mystiske skapninger og du må gjøre valg som påvirker hvem du blir i ditt neste liv. Du er selv med å bestemme din egen vei og opplevelse av Underverden.

Underverden er en interaktiv forestilling hvor fortellingen gis et større og annerledes rom. Forestillingen ønsker å skape koblinger mellom dagens populærkulturelle uttrykk og gamle episke og mytologiske kilder.

Historiene om helter, guder, troll og vetter som i gamle tider ble delt i skumringstimen, skapes på nytt i møte med publikum i Underverden.

Velkommen til Underverden!

 

 

 

Rammefortelling

 

Døde helter kommer til Underverden. Når de kommer hit, har de ikke lenger noe minne om hvem de er og hva som er deres historie, men de har et kall: De må redde verden. I Underverden må de søke etter mening og kunnskap, før de kan gjenfødes og igjen gjøre sin heltedåd på jorden.

 

Å være i Underverden er å være på reise, der heltene leter etter sin identitet og sine verdier. Vandringen gjennom Underverden leder heltene gjennom en rekke ulike fortellinger og utfordringer, hvor de blant annet må ta stilling til ulike dilemma, bestå oppgaver, og utforske seg selv: Hvilke egenskaper og ferdigheter  setter de høyt, hva vil de ta med seg inn i det nye livet? Til slutt ankommer heltene gjenfødelsen, en seremoni der de skal finne ut hvilket hus de tilhører og “hvem” de gjenfødes som når de igjen skal vende tilbake til jorden.

 

Underverden er støttet av Fritt Ord, er utviklet etter en ide av Mette Kaaby.

Martin Nielsen har arbeidet med laiv i forskjellige sammenhenger i Norge og utlandet siden 1999. Han har lang erfaring med laiv som selvstendig scenekunstuttrykk men har også jobbet med laiv som ledd i performance og med laiv som verktøy for historieformidling. Han jobber nå som laivdesigner i Alibier.

Karete Jacobsen Meland har i flere år vært engasjert i det norske og internasjonale laivmiljøet, og har lang erfaring med frivillige teater- og scenekunstprosjekt i Trondheim. Ellers er hun snart ferdigutdannet psykolog, og arbeider som metode- og spillutvikler i Alibier AS.

Ylva Sjaastad jobber som historieforteller, sanger og musiker med spesielt fokus på eventyr, myter og interaktiv improvisert fortellerkunst/musikk. Hun har fortalt og sunget i et mylder av settinger siden 1998, og turnerer jevnlig med Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene.

Torgrim Mellum Stene er en internasjonal fortellerkunstner som jobber både med mytisk, personlig og historisk materiale i sine helaftens forestillinger. Sin forteller-debut hadde han i 1997 i rollen som skald under laiven «Freden i Koima».

Lise Forfang Grimnes har jobbet som profesjonell forteller i over ti år, og i 2014 debuterte hun som forfatter med romanen «Kaoshjerte» på Aschehoug. Hun er tidligere rollespiller, og nå engasjert dataspiller.

Marianne Sundal har vært forteller siden 2003, hun har holdt kurs og reist på turné i hele Norge, blant annet med Den Kulturelle Skolesekken og Rikskonsertene.

Nina Runa Essendrop er en dansk laivdesigner med bakgrunn fra teater og sceneproduksjon, og med spesielt fokus på fysisk bevegelse og sanselig opplevelse.