Undertrykk

Tar du imot meg når jeg faller
Sara Birgitte Øfsti    Øystein Vestre    Kristine Haugland

Sara Birgitte, Øystein og Kristine vokste opp på 70 tallet og trodde på sosialdemokratiets evne til å ta vare på oss alle. I voksen alder erfarer vi stadig at vi faller gjennom. Hvem skal hjelpe oss hvis samfunnet ikke tar i mot? Hva skjer når troen på systemene forvitrer, vi blir en del av eldrebølgen, land etter land reiser gjerder og vi for alvor diskuterer om vi skal låse asylsøkerne inne. Klarer vi som enkeltmennesker å beholde vårt moralske jeg?

 

Dess høyere trykket utenfra er, dess større er sjansene for at alt pulveriseres.

 

Hver av oss bruker tradisjonelle tekster som berører oss og som inspirerer til nye tekster: Sara Birgitte jobber med Kari Trestakk om å bære for mye. Kristine har valgt Mestermø og kretser rundt det å bli gjemt bort og glemt. Øystein har valgt Prinsessene i berget det blå om søken og å bli fanget i selve letingens premiss. Resultatet er en poetisk, fragmentarisk og assosiativ forestilling. Sammen med musiker Andreas Knudsrød er de i konstant bevegelse på scenen, i soloer, duetter og som ensemble. Publikum får et flettverk av tekstbiter hentet fra eventyr og selvbiografiske fortellinger, vokallyd, bevegelse og musikk.

 

Musiker: Andreas Knudsrød
Vokalinstruksjon: Hanna Gjermundrød

Sara Birgitte Øfsti, Øystein Vestre og Kristine Haugland ble over en kaffekopp i 2010 enige om å utvikle egen kunstneriske praksis og fortellerkunsten generelt. Gjennom ulike prosjekter og samarbeid med andre scenekunstnere utforsker de scenefortellingens grenser og potensial.