Personlig stemme – personlig (gjen-) fortelling

Anja Maria Svenkerud    Thea Borring
Delphine Thouilleux    Tuva Hennum    Marianne Rødje
Aina Marie SvenDsen    Eva Mørkeseth    Tormod Fuglestad
Instruktør: Marius Kolbenstvedt

Åtte skuespillere og fortellere har jobbet intenst i tre dager med instruktøren Marius Kolbenstvedt. Dette er resultatet.

 

Fortellerne har undersøkt mulighetene for å utvide rommet for den personlige fortellingen ved å blande personlige historier med gjenfortelling av utvalgte skjønnlitterære eller faglitterære tekster knyttet til festivalens tema Ren Skitt.

 

Gruppa har undersøkt de individuelle forskjellene når de forteller selvopplevde historier og når de gjenforteller andre typer tekster. Deretter har de jobbet med å overskride og utviske disse forskjellene.

 

Har den personlige tonen i en scenisk fortelling mer å gjøre med en grunnholdning til det sceniske nærværet, enn med selvbiografisk innhold? Kan usikkerhet rundt det selvopplevde i en fortelling gi et åpnere tolkingsrom for tilhøreren?

 

Samarbeid med Skuespillersenteret.

Instruktør Marius Kolbenstvedt er frilans skuespiller, dramatiker, musiker og regissør. Han er utdannet skuespiller ved Nordisk Teaterskole i Århus og UiO. Har jobbet med konstellasjoner som De Utvalgte, Fabula Rasa, Ossavy & Kolbenstvedt, Blendwerk, The Theatre of Corruption, TeaterTanken, Concerned Artists Norway, Pia Maria Roll og Hildebrand produksjoner.