Kropp, krenk og skam

Jan Grue    Cathrine Nitter
Anette Sandvær Thorbjørnsen    Charlotte Øster

Oppfatningene vi har om kroppen vår er viktig. Respekten for kroppen vår, grenser vi etablerer eller overskrider, hva vi synes er pent eller stygt, rent/urent, normalt/unormalt er grunnleggende. For kroppen er viktig i måten vi kommuniserer og omgås hverandre, den definerer hvem vi er, og den definerer vår frihet. 

 

I denne seansen blander vi den akademiske fortellerformen, foredraget og forelesningen, med den poetiske, humoristiske jeg-fortellingen. Fire fortellere gir sin historie om kroppen.

 

Professoren og forfatteren Jan Grue gir en filosofisk introduksjon til hva vi er som kropp. Hvordan tenker og forteller vi om kropper? Hva opplever vi er en vanlig/uvanlig kropp? Jan Grue sitter selv i rullestol.

 

Cathrine Nitter er foredragsholder og fagperson på spiseforstyrrelser og vårt komplekse forhold til kropp. Hennes fortelling tar utgangspunkt i hvordan et ønske om å gjøre noe godt for seg selv kan ta en ekstrem retning. Vi lever i et samfunn som i stor grad foretrekker unge, vakre og veltrente kropper. Det å etterstrebe disse idealene blir for mange et forsøk på å få det bedre med seg selv, og et håp om å få det litt bedre gjennom å bli litt bedre.

 

Fortelleren Anette Sandvær Thorbjørnsen byr på en kort, poetisk jeg-fortelling om en kropp som blir syk og ikke lenger vil lystre, og selvbildet som endrer seg.

 

«Hva er greit og hva er ikke greit?» spør fortelleren Charlotte Øster. «Når er ting innafor og utafor? Og når ble det hverdagslige, slik som kroppsfunksjonene våre i drift, til tabu og skam?» Menstruasjon og jenters syklus er nødvendige prosesser for at verden ruller videre. Verden trenger menstruasjon! Verden trenger promp og bæsj!

Jan Grue er professor ved UiO og forsker på funksjonshemming og rangering av sykdommer.  Han er også forfatter av både fagbøker og skjønnlitteratur og har utgitt flere bøker på Gyldendal forlag. 

Cathrine Nitter er frivillig rådgiver og foredragsholder i ROS Rådgivning for spiseforstyrrelser. Grunnen til at hun begynte i ROS var hennes erfaring som pårørende til en tvillingsøster med spiseforstyrrelser. Hun har mastergrad i helsepsykologi og helsefremmende arbeid ved Universitetet i Bergen, og har skrevet om kvinner og kroppsbilde i ulike livsfaser.

Anette Sandvær Thorbjørnsen har studert drama og fortelling ved HiOA. Fra 2011 har hun jobbet som forteller for alle aldersgrupper og besøkt bibliotek og barnehager, ofte i samarbeid med en musiker.

 

Hjemmeside: www.fortellerifortellera.no

Charlotte Øster ser det absurde i det vanlige og er opptatt av å finne balansen mellom leken, humoren og alvoret i historiene. Hun arbeider som freelanceforteller og kursholder. Hun turnerer gjennom den kulturelle skolesekk med ulike forestillinger og bestillingsverk i flere fylker. Charlotte er medlem av Fortellerhuset, ForTELLus og ensemblet: Pøh!

 

Her kan du høre en annen historie av Charlotte.