Abraham i Bibelen og Koranen

Velkommen til fortelling og til dialog i Domkirken!
Foto: Roger Hennum
Per Jostein Aarsand    Mehda Zolafaqari

Fortellingen om Abraham er kilden til vår felles jødisk/kristne og muslimske arv. Den er spekket av dramatikk og sterke følelser: sjalusi og lojalitet, opprør og underkastelse, kall og ofring. I denne engasjerende fortellerforestillingen blir den bibelske fortellingen om Abraham speilet mot den Koranske. Forstillingen er opprinnelig er laget for ungdom.

 

De to fortellerne Mehda Zolafaqari og Per Jostein Aarsand har sin bakgrunn fra henholdsvis muslimsk og kristen tradisjon, og trekker inn lignelser fra nåtida og egne erfaringer i forestillingen. Sammen utforsker de en av de mest sentrale fortellingene som har bundet tre verdensreligioner sammen, men som samtidig har vært kilde til splittelse, konflikt og krig.

 

Forestillingen munner ut i en dialog mellom fortellerne, publikum, og imam for den Bosniske menigheten og dialogansvarlig i Muslimsk Råd, Senaid Kobilica, Faten Mahdi i antiekstremistorganisasjonen JustUnity, og domprest Elisabeth Thorsen.

Sammen skal vi reflektere over paralleller til dagsaktuelle tema med utgangspunkt i fortellingen. Tema som for eksempel hellig krig, konflikt, forsoning, underkastelse, kvinnesyn, idoldyrkelse og hvor langt man kan gå for å nå sine mål.