Om festivalen

Fortellerfestivalen presenterer det ypperste av nasjonal og internasjonal muntlig fortellerkunst. Festivalen programmeres etter årlige samfunnsaktuelle tema. Festivalen presenterer både tradisjonsmateriale, nye uttrykk og sjangeroverskridende produksjoner, undersøker nye visningsformater og hva muntlig fortellerkunst kan være i vår samtid. Gjennom satsningen Fortellerakademiet bidrar festivalen til å utvikle nye produksjoner for voksne, kunstneriske samarbeid og kompetanser relatert til muntlig fortellerkunst.

Tradisjonsmateriale; eventyr, sagn og myter, norsk og internasjonal kulturarv

Utforskende og sjangeroverskridende uttrykk

Spoken word som er en samlebetegnelse for slampoesi, stand up, personlige fortellinger, kortformat og dokumentariske fortellinger

The Norwegian Storytelling Festival

Historikk

Festivalen ble opprettet i 2004 og startet sitt liv på Dramatikkens hus   og på Cafeteateret/ Nordic Black Theatre. I 2016 tok festivalen steget inn på nye scener som Litteraturhuset, Kulturhuset, Oslo Domkirke, ute i Oslos gater og andre stedssspesifikke steder. Hovedbasen for festivalen er Sentralen. 

Fortellerfestivalen ble stiftet av Fortellerhuset og ble fra 2005 frem til tiårsjubileet i 2013 arrangert av dem i samarbeid med produsentgruppen Albatrass DA.

I 2013 gjennomgikk festivalen en omorganisering som resulterte i den uavhengige Stiftelsen Fortellerfestivalen. Fra dette tidspunktet har festivalen blitt styrt av et stiftelsesstyre i samarbeid med en daglig ledelse.

Festivalen er ambisiøs på vegne av fortellerkunsten. Vi forsøker gjennom tilbudene i Fortellerakademiet og det årlige festivalprogrammet å presentere sjangerbredde, aktuelle historier i samfunnsdebatten og i forhold til våre årlige tema, interessante samarbeid, eksperimenterende prosjekter, og fortellinger fra den rike muntlige tradisjonen. Vi ser etter interessante kvaliteter både i fremføring og i fortellingene som vi tror vil passe inn i årets festivalformat.

Det finnes en historie for alle!

Festivalen hadde i 2018 62 produksjoner i løpet av de 4 festivaldagene i april, og 12 frivillige. I 2016 var tallet 30 produksjoner fordelt på Fortellerfestivalen, Fortellerakademiet og barneprogrammet Tulleruskfest. Over 50 utøvere og rundt 20 frivillige er engasjerte.

Vi er en møteplass for et bredt publikum i alle alderskategorier - fordi vi presenterer fantastisk sjangerbredde. Vi er arena for faglig utvikling av muntlig fortellerkunst og en bidragsyter i samfunnsdebatten gjennom fortellingene som presenteres..

Vi er både tradisjonsbærere, talentutviklere og undersøkere av hva muntlig fortelling kan være . Vi presenterer norske og utenlandske sceneproduksjoner av ypperste klasse, og vi presenterer fortellere som krever mere uformelle rom og settinger.

Vi samarbeider med andre organisasjoner og institusjoner som deler samme entusiasme og kjærlighet for den muntlige fortellerkunsten, og som ser viktigheten av å gi denne uttrykksformen en arena i det offentlige rom.

Historikk

Festivalen ble opprettet i 2004 og har levd sitt liv på Dramatikkens hus i Oslo og på Cafeteateret/ Nordick Black Theatre. I 2016 tok festivalen steget inn på nye scener: Sentralen, Litteraturhuset, Kulturhuset, Oslo Domkirke, og ut i Oslos gater. I 2017 vil festivalen ha sin hovedbase på Sentralen. 

Fortellerfestivalen ble stiftet av Fortellerhuset og ble fra 2005 frem til tiårsjubileet i 2013 arrangert av dem i samarbeid med produsentgruppen Albatrass DA.

I 2013 gjennomgikk festivalen en omorganisering som resulterte i den uavhengige Stiftelsen Fortellerfestivalen. Fra dette tidspunktet har festivalen blitt styrt av et stiftelsesstyre i samarbeid med en daglig ledelse.

I 2016 hadde festivalen 22 produksjoner fordelt på barnfestivalen Tulleruskfest i april og 4 fullpakkede festivaldager i mai. 54 utøvere og 27 frivillige var i sving. I 2018 hadde festivalen 62 arrangementer i løpet av 4 festivaldager i april. I tillegg arrangerer festivalen en rekke workshops i tilknytning til Fortellerakademiet.

Vi er en møteplass for et bredt publikum. Vi er arena for faglig utvikling og bidrar til debatt i det offentlige rom. Følg med på våre arrangementer som annonseres på vår FB side.

Vi er tradisjonsbærere og talentutviklere og presenterer nye norske og utenlandske sceneproduksjoner av ypperste klasse. Har du lyst til å bidra på festivalen, har du en idé eller et ønske om å bidra med en kort fortelling eller en lengre forestilling du tror vil passe på festivalen, ta kontakt med oss. Vi

Vi samarbeider med andre organisasjoner og institusjoner som deler samme entusiasme og kjærlighet for den muntlige fortellerkunsten, og som ser viktigheten av å gi denne uttrykksformen en arena i det offentlige rom.

 

Kontakt oss

Stiftelsen Fortellerfestivalen
Orgnr: 912 210 111
Postadresse: PB 183, 0102 OSLO
Besøksadresse: Sentralen, Øvre Slottsgt. 3, OSLO
Telefon: +47 41 01 63 98  post@fortellerfestivalen.no

Stiftelses­­styre

Helga Hyldmo Ranes

Hanne Bergliot Oftedal

Synne Imeland

Marianne Ek Hagen

Marianne Krogh

Raymond Sereba

Samarbeids­partnere