«Fortelling som lyddrama» – 2017. Vellykket workshop!

 Høstens workshop Fortelling som lyddrama avsluttes 17. november 2017

Lære litt mer? Bli kjent med komponister og musikere?

 

 

Fortellerfestivalen og nyMusikks komponistgruppe avslutter 2. runde i Oslo med workshoppen «Fortelling som lyddrama», som ble arrangert første gang i oktober 2016. Hensikten med prosjektet er å stimulere til nye kunstneriske samarbeid mellom de som jobber med muntlig fortellerkunst og de som jobber med å skrive musikk. Gjennom veiledning fra kompetente fagpersoner; Torun Lian og Rune Rebne, og visninger for hele gruppen, har fortellerne og komponistene muligheter til å eksperimentere med en ide eller et konkret materiale, og begynne prosessen med å utvikle dette til en musikkteatral fortelling i løpet av høsten 2017.

NMK og Fortellerfestivalen vil i neste omgang følge opp noen av prosjektene slik at de kan vises på aktuelle arenaer som for eksempel Fortellerfestivalen eller gjennom NMKs konserter og samarbeid forøvrig. NMK vil søke om bestillingstøtte til komponistene i prosjekter som satses videre på. 

 

ARBEIDSFORM

Hver komponist kobles sammen med en forteller og en musiker. Det arrangeres til sammen tre visninger der alle gruppene presenterer det pågående arbeidet for hverandre. På disse visningene vil både faste veiledere og gjesteveiledere være tilstede og gi tilbakemelding. Gruppene vil frem mot og mellom hver visningen jobbe selvstendig og få veiledning fra våres faste veiledere. Det forventes at alle som er delaktige i prosjektet er selvstendige og tar ansvar for å utvikle sine prosjekter i takt med den oppsatte planen og holder jevnlig kontakt med veilederne, NMK og Fortellerfestivalen.

Det opprettes et felles skriftelig fagpensum og lytte- og videoeksempler. Presentasjon/CV, intensjoner og hva hver deltager ønsker å utforske gjennom workshoppen deles med alle før start. Det samme gjelder eksempler på arbeider fra tidligere prosjekter eller nytt materiale man ønsker å utforske. Dette vil måtte være klart ved søkandsfrist.

SAMLINGER

INTRODUKSJON, FAGLIG SEMINAR OG GRUPPESAMMENSETNINGER

18 – 19. AUGUST

Den første samlingen strekker seg over to dager. Den første dagen vil bestå av, foruten korte presentasjoner og møte med veiledere, faglig opplegg fordelt i to grupper, fortellere i en og komponister/musikere i en annen.

På den andre dagen vil det foregå en form for «speeddating» mellom fortellere og komponister. På forhånd har alle levert en prioritering på hvem de ønsker å møte. Veilederne velger så ut 5 kandidater. Hvert møte varer i 15 minutter og man har også en musiker til rådighet. Komponistene forbereder materiale («visittkort») som skal brukes i speeddaten på forhånd. Veilederne er observatører og gjør den endelige avgjørelsen. Musikerer fordeles i etterkant. Gruppene har deretter et kort møte.

 

VISNING #1 – 8. SEPTEMBER
Alle gruppene viser hva de så langt har jobbet med. I tillegg til faste veiledere vil det også for hver samling inviteres eksterne veiledere. Det forventes også at alle deltar aktivt i tilbakemeldingen.

VISNING #2 – 20. OKTOBER
Foregår på samme måte som 1. fellesvisning. Denne gangen med nye eksterne veiledere.

VISNING #3 – 17. NOVEMBER
Siste visning vil være åpen for fortellerstudenter, musikkstudenter og andre komponister og fortellere.

 

VI TILBYR

  • Veiledere, musikere og rammene for å utvikle et spennende prosjekt!
  • Mulighet for å videreutvikle prosjektet videre og fremførelse.
  • Faste øvingslokalerer i byen som kan bookes/reserveres i begrensede perioder.
  • Faglige utvikling gjennom seminarer og utvalgte pensumtekster.
  • En arena for nye samarbeid og refleksjon.• • • •

De faste faglige veilederne vil være komponist Rune Rebne og forfatteren og regissøren og forfatteren Torun Lian. De eksterne veilederne ville annonseres på et senere tidspunkt.

 

ØNSKER DU Å VÆRE MED PÅ DETTE?

Send oss en e-post der du presenterer deg selv og hva du ønsker å få ut av dette prosjektet innen 1. juli. Har du allerede en ide om hva du ønsker å gjøre, fortelle oss gjerne om den!

Vi ønsker også at du sender med CV, verkliste og eksempler på tidligere arbeid, enten som lyd/video, partitur eller begge deler.

Vi har et begrenset antall plasser. Hvis det blir mange om beinet vil det nedsettes en jury for å gjøre en endelig avgjørelse i hvem som får delta.

 

Kursavgift kr. 1000,- for fortellere. NMK-medlemmer har egen avtale.

Send e-post til nmk@nymusikk.no eller mette@fortellerfestivalen.no innen 1. JULI for å kunne delta.