Hva er Fortellerhabitatet?

Tenk deg at du krysser en landegrense. Grensen er inne i en bygning. Du entrer et mikrosamfunn hvor du nå skal leve en dag eller to. Du treffer mennesker som inviterer deg inn til sine rom, og de har en historie å fortelle. Sett deg ned, hils, hør, prat. Gå videre, – kanskje innom torget. Sett deg ned og lytt til lydene som strømmer ut av veggene i…Trett? Gå i cafeen og få deg noe å drikke. Ta deg en liten lur i hvilerommet. Gå videre. Hører du kvinnen i hjørnet? Hun er barnløs. På gitte tidspunkter starter forestillinger i scenerommene. Går du inn der, blir du til forestillingen er over. Trenger du en pause, spis lunsj, prat med dine venner eller de andre ei habitatet.
Fortellerhabitatet er en hyllest til møtene med annerledesheten som gjør at vi må sette oss inn i andre perspektiver, og tenke nytt om relasjonen mellom jeg, vi, og de andre. Over 40 fortellinger, og 58 eventer fordelt på 2 dager på Sentralen. Ingen dag er lik, ikke rommene heller. Kunstnerisk fasilitator: Tormod Carlsen Scenograf: Heidi Dalene, Kurator: Mette Kaaby