FortellerAKADEMIET

Fortellerfestivalen lanserte i 2016 FortellerAKADEMIET – en helårlig faglig utviklingserie for fortellere.

 

Arrangementene blir publisert fortløpene. Har du ønsker om kurs/workshops eller tema, så ta kontakt med festivalen.

The Norwegian Storytelling Festival

Fortellerakademiet tilbyr fagsamlinger og workshops til fortellere og andre scenekunstnere.

FortellerAKADEMIET tilbyr:

faglig fortellerkompetanse

tverrfaglige møter

inspirasjon

kunstnerisk utforsking