Festivalledere fortsetter i åremålsstilling

Styret for Fortellerfestivalen er glade for å kunne annonsere at vi har ansatt nye festivalledere i et åremål på tre år!

Etter å ha fungert som festivalledere i et engasjement som utløper til sommeren er vi glade for å kunne ansette våre festivalledere i et treårig åremål; Aslak Moe og Frances Gerono Huby. Etter å ha gjennomført årets festival på en vellykket måte – med kort forberedelsestid, er vi nå stolte av å ha fått to dyktige festivalledere som søkte på stillingen.

Aslak og Frances kommer til å dele ansvaret for gjennomføring av festivalen likt mellom seg som henholdsvis kunstnerisk og administrativ leder. Etter å ha loset årets festival vel i havn på kun noen få måneder, kan de to nå legge langsiktige planer for tilby en festival som når ut til både publikum og fortellermiljøet.

Aslak Moe har bakgrunn både som musiker og regissør. Han er utdannet Sceneinstruktør fra Statens Teaterskole i København og har bred erfaring som både dramaturg og regissør av forteller- og teaterforestillinger. Han har holdt kurs i dokumentarteater og monolog. Som regissør og dramaturg har har blant annet vært engasjert ved Teater Ibsen, Riksteateret, Trøndelag Teater og Rogaland Teater, samt teatre i Sverige og Danmark. Flere av Aslak Moes forestillinger har blitt vist på Fortellerfestivalen de siste årene.

Frances Gerono Huby er produsent og prosjektleder med erfaring fra både musikk-, teater- og fortellerfeltet. Hun har en MA I Engelsk litteratur fra Universitetet i Edinburgh. De siste årene har hun blant annet vært produsent og administrativ leder for den internasjonale og nyskapende scenekunstfestivalen Sånafest og hatt oppdrag for Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, Fjørtoft Kulturproduksjoner og Fortellerhuset.