Workshop: Muntlig fortelling som lyddrama

img_3883img_3893img_3903img_3898Fortellerfestivalen lanserer i år FortellerAKADEMIET – en faglig utviklingserie for fortellere.

Arrangementene blir publisert fortløpene. Har du ønsker om kurs/workshops eller tema, så ta kontakt med festivalen.

Det første prosjektet er workshopen Fortelling som lyddrama  10. og 14. oktober 2016. Workshopen er et samarbeid med Ny Musikks Komponistgruppe.

Det er plass til max 10 fortellere og 10 komponister.

Veiledere:

Torun Lian er dramatiker, forfatter og filmregissør. Mange vil kjenne henne gjennom filmene Frida, med hjertet i hånden, Bare skyer beveger stjernene. HUn har mottatt en rekke priser for arbeidene sine, blant annet Ingmar Bergman-, Amanda-, og Brageprisen.

Rune Rebne er komponist og stipendiat og underviser ved Norges Musikkhøgskole. Han har god erfaring med scenekunst og er en suveren pedagog. Så bra at han også er hopptrener for kvinnelandslaget i skihopping

Fortelleren Sara Birgitte Øfsti vil gi en introduksjon til hva muntlig fortellerkunst er. Seminaret ledes forøvrig av Mette Kaaby, leder av Fortellerfestivalen og Anders Torgundrud Røshol, leder av NMK.
Vi tar forbehold om endringer.

På workshopen vil deltakerne utforske det gjensidige potensialet for utvikling av nye uttrykk og narrativer basert på muntlig fortelleruttrykk og bruk av musikk, og for faglig utvikling og inspirasjon for både komponister og fortellere. Vi håper med dette prosjektet å introdusere to miljøer for hverandre som ikke tidligere har samarbeidet, og forhåpentligvis legge grunnlaget for konkrete kunstneriske samarbeid i grenselandet muntlig fortelling og musikk.

Fortellerfestivalen og Ny Musikks Komponistgruppe vil i etterkant av prosjektet bestille verk av komponist-/fortellerpar. Resultatene vil blir fremført på Fortellerfestivalen de neste to årene.

 

Første forestilling som resultat av samarbeidet er «Da min sønn døde» av Heidi Dahlsveen, forteller, og komponisten Tze Yeung Ho og musikeren Andreas Angell.  Den fremføres på festivalen 23. og 25. mars 2017 på Sentralen.

  • Introdusere fortellere og komponister for hverandre
  • Introdusere ulike musikalske former, teknikker og uttrykk som kan være aktuelle for fortellere å jobbe videre med
  • Introdusere ulike fortelleruttrykk som kan være interessante for komponister å jobber videre med
  • Introdusere materialteknikker og performative uttrykk som bruker musikk og muntlig fortelling/narrativ på ulike vis
  • Presentere deltakernes estetiske univers og konkrete prosjekter i plenum, og hva de ønsker å utforske kunstnerisk og teknisk
  • Arbeid individuelt eller i grupper på hverandres materiale
  • Faglig veiledning, visning og tilbakemelding i plenum. Veiledere og deltakerne gir konkret tilbakemelding til hverandre og gruppene har en felles refleksjon om det de ser og hører. Hvordan brukes virkemidlene? Hva kreves av utøverne?

Arbeidsform:

På workshopen vil deltakerne deles inn i grupper på 4-6 stykker der de skal jobbe sammen med de andre på sine medbrakte materialer: Fortellinger eller musikk. Hver gruppe vil bestå av minst to komponister og to fortellere som alle bringer med seg sine ideer og materiale, og komponistene kan enten selv fylle rollen som musiker (med instrument eller elektronikk/datamaskin), eller få tildelt en musiker. I perioden mellom første og siste workshopdag, oppfordres deltakerne til å bruke tiden til å arbeide med materialet de har utvekslet i gruppen, enten individuelt eller sammen, hjemme eller på et møtested de blir enige om.

Vi skal undersøke:

  1. Bruk og funksjon av musikk i muntlig fortellerpraksis.
  2. Undersøke mulighetene som finnes i det performative musikalske/lydlige aspektet i selve fortellingen, og prøve ut ulike teknikker, materialbehandling og form.
  3. Jobbe med muntlig fortelling i et musikalsk forløp.

Dersom du er interessert i FortellerAkademiets arrangementer ta kontakt med Mette Kaaby, mette@fortellerfestivalen.no / 9761 3730 mob