Om festivalen

Fortellerfestivalen presenterer det ypperste av nasjonal og internasjonal muntlig fortellerkunst. Festivalen programmeres etter årlige samfunnsaktuelle tema. Festivalen presenterer både tradisjonsmateriale, nye uttrykk og sjangeroverskridende produksjoner, undersøker nye visningsformater og hva muntlig fortellerkunst kan være i vår samtid. Gjennom satsningen Fortellerakademiet bidrar festivalen til å utvikle nye produksjoner for voksne, kunstneriske samarbeid og kompetanser relatert til muntlig fortellerkunst.

Tradisjonsmateriale; eventyr, sagn og myter, norsk og internasjonal kulturarv

Utforskende og sjangeroverskridende uttrykk

Spoken word som er en samlebetegnelse for slampoesi, stand up, personlige fortellinger, kortformat og dokumentariske fortellinger

The Norwegian Storytelling Festival

Historikk

Festivalen ble opprettet i 2004 og startet sitt liv på Dramatikkens hus   og på Cafeteateret/ Nordic Black Theatre. I 2016 tok festivalen steget inn på nye scener som Litteraturhuset, Kulturhuset, Oslo Domkirke, ute i Oslos gater og andre stedssspesifikke steder. Hovedbasen for festivalen er Sentralen. 

Fortellerfestivalen ble stiftet av Fortellerhuset og ble fra 2005 frem til tiårsjubileet i 2013 arrangert av dem i samarbeid med produsentgruppen Albatrass DA.

I 2013 gjennomgikk festivalen en omorganisering som resulterte i den uavhengige Stiftelsen Fortellerfestivalen. Fra dette tidspunktet har festivalen blitt styrt av et stiftelsesstyre i samarbeid med en daglig ledelse.

Festivalen har årlig rundt 30 produksjoner fordelt på Fortellerfestivalen, Fortellerakademiet og barneprogrammet Tulleruskfest. Over 50 utøvere og rundt 20 frivillige er engasjerte.

Vi er en møteplass for et bredt publikum. Vi er arena for faglig utvikling av muntlig fortellerkunst og bidragsyter i samfunnsdebatten.

Vi er både tradisjonsbærere, talentutviklere og undersøkere av hva muntlig fortelling kan være . Vi presenterer norske og utenlandske sceneproduksjoner av ypperste klasse.

Vi samarbeider med andre organisasjoner og institusjoner som deler samme entusiasme og kjærlighet for den muntlige fortellerkunsten, og som ser viktigheten av å gi denne uttrykksformen en arena i det offentlige rom.

Historikk

Festivalen ble opprettet i 2004 og har levd sitt liv på Dramatikkens hus i Oslo og på Cafeteateret/ Nordick Black Theatre. I 2016 tok festivalen steget inn på nye scener: Sentralen, Litteraturhuset, Kulturhuset, Oslo Domkirke, og ut i Oslos gater. I 2017 vil festivalen ha sin hovedbase på Sentralen. 

Fortellerfestivalen ble stiftet av Fortellerhuset og ble fra 2005 frem til tiårsjubileet i 2013 arrangert av dem i samarbeid med produsentgruppen Albatrass DA.

I 2013 gjennomgikk festivalen en omorganisering som resulterte i den uavhengige Stiftelsen Fortellerfestivalen. Fra dette tidspunktet har festivalen blitt styrt av et stiftelsesstyre i samarbeid med en daglig ledelse.

I 2016 hadde festivalen 22 produksjoner fordelt på barnfestivalen Tulleruskfest i april og 4 fullpakkede festivaldager i mai. 54 utøvere og 27 frivillige var i sving.

Vi er en møteplass for et bredt publikum. Vi er arena for faglig utvikling og bidrar til debatt i det offentlige rom.

Vi er tradisjonsbærere og talentutviklere og presenterer nye norske og utenlandske sceneproduksjoner av ypperste klasse.

Vi samarbeider med andre organisasjoner og institusjoner som deler samme entusiasme og kjærlighet for den muntlige fortellerkunsten, og som ser viktigheten av å gi denne uttrykksformen en arena i det offentlige rom.

mettekaaby

Mette Kaaby overtok som festivalleder høsten 2015. Hun er opprinnelig musikkviter og dirigent, og fordypet seg i musikk som scenekunst, tverrkunstneriske prosjekter, og kropp som betydningsbærer. Hun er opptatt av politiske og sosiale problemstillinger i samtidas kunstuttrykk. Mette er kulturleder, konseptutvikler og kurator, og har utviklet prosjekter sammen med komponister, musikere, scenekunstnere og ulike kulturorganisasjoner. Hun har også vært proesssleder for en rekke ledeles-, endrings- og strategiprosesser i private og offentlige organisasjoner.

Mette Kaaby

Festivalsjef / Festival Director

 

Kontakt oss

Stiftelsen Fortellerfestivalen
Orgnr: 912 210 111
Postadresse: PB 183, 0102 OSLO
Besøksadresse: Sentralen, Øvre Slottsgt. 3, OSLO
Telefon: +47 9761 3730  mette@fortellerfestivalen.no

cecilie

Cecilie Stensrud

Produsent
grethe

Grethe Børsum

Foto
GBP_2227_1

Tormod Carlsen

Kunstnerisk fasilitator / medkurator
Stiftelses­­styre
Jon Jerstad

Styreleder

Jon Jerstad

tjodun

Styremedlem

Tjodun Felland

Marianne Ek Hagen

mona

Styremedlem

Mona Larsen

Samarbeids­partnere