Mette Kaaby forlater Fortellerfestivalen / Mette Kaaby leaves Fortellerfestivalen

 

Takk for meg!

Ved årsskiftet går min kontrakt med Fortellerfestivalen ut, men jeg avspaserer og forlater derfor festivalen allerede 1. desember. Inntil ny ledelse er på plass har styret nedsatt en styringsgruppe. Kontakt med festivalen fra nå av rettes til post@fortellerfestivalen.no
Med meg forlater også produsent Cecilie Stensrud festivalen, min kunstneriske partner Tormod Carlsen og faglige rådgiver Heidi Dahlsveen. Takk for oss! Vi fortsetter samarbeidet i produksjonsselskapet Skaldskur as.

Jeg startet i august 2015 og overtok en festival med et fint økonomisk fundament, et trofast publikum og dedikerte fortellere og frivillige. Alt bygget opp siden starten i 2004. Det har vært en fornøyelse å klyve opp på skuldrene av så mange bra folk og tidligere festivalledere som har gjort en fabelaktig jobb i å etablere festivalen. På vegne av produksjonsteamet og meg selv er jeg stolt over over å kunne si at vi siden 2015 har klart

Å ytterligere øke mangfoldet av både fortellere og publikummere på festivalen
Legge til rette for at det blir utviklet flere fortellerforestillinger for voksne
Levere en politisk og samfunnsaktuell festival
Levere en festival som oppleves kunstnerisk interessant for hele scenekunstfeltet
Knytte forbindelser mellom fortellerarv og samtidens fortellinger og tema
Etablere Fortellerakademiet og ha faglige tilbud gjennom hele året

Styrke den økonomiske plattformen

 

Festivalen har økt sin produksjon og fått mer ut av hver krone gjennom omprioriteringer og nye samarbeid. Strategien vi la i styret den første høsten har resultert i at vi i gikk fra 16 til 64 arrangementer på tre år.
2015 – 16 produksjoner og 4 festivaldager, til
2016 – 33 produksjoner og 4 dagers barnefestival + 4 dagers festival for voksne + 3 dager Fortellerakademi.
2017 – 22 produksjoner og 4 festivaldager + 3 dager Fortellerakademi
2018 – 64 arrangementer (inkludert gjentagende fremføringer) på 4 festivaldager + 14 dager Fortellerakademi.

Det nye styret som kom på plass rett før sommeren og jeg har dessverre ikke lykkes i å bli enige om rammene for veien videre. Jeg vil takke alle sammen for samarbeidet og ønske festivalen lykke til videre. En spesiell takk til tidligere styreleder Jon Jerstad og styret som i 2015 gav meg tillit til at jeg kunne arbeide temmelig fritt med utviklingen og fornyelsen av festivalen. Takk for støtten!

Som en følge av vår avgang vil også programmet for neste år bli noe endret. Følg med på nettsiden, i nyhetsbrev og sosiale medier. Nye programforslag er velkomne og sendes til post@fortellerfestivalen.no

Lykke til videre!

Mette Kaaby