Forfatteren Ole Robert Sunde har skrevet et essay om tvil for Fortellerfestivalen.

I forbindelse med Fortellerfestivalens forestilling Skygger av tvil har Ole Robert Sunde skrevet essayet Epekhô. Her utforsker han både tvilens mange aspekter og dens sterke bånd til selve essaygenren. I Montaignesk stil prøver Sunde ut idéer om tvilen i menneskenes eksistens, fra hverdagslige erfaringer til de store spørsmål, og han tar tak i den ene skråsikkerheten vi har i livet – døden.

Les essayet her.

Michel de Montaigne

Ole Robert Sunde