Kampvilje og skamfølelse – en workshop med Pia Maria Roll

Pia Maria Roll

Skuespillersenteret og Fortellerfestivalen inviterer profesjonelle skuespillere og fortellere til å delta i en 4-dagers workshop i perioden 22.-25. mars 2017.

Workshopen ledes av den aktuelle scenekunstneren og regissøren Pia Maria Roll. Deltagerne skal jobbe med dokumentariske fortellinger og politiske og samfunnsaktuelle tema som muntlig fortellerkunst. Dette er en tverrfaglig workshop som ender i en arbeidsvisning på Fortellerfestivalen 2017, på Sentralen i Oslo, den 25. mars. Deltagerne vil få en tilbakemelding av kursleder etter arbeidsvisningen på festivalen.

Skuespillerens rolle og status gjennom teaterhistorien har alltid beveget seg mellom makt og forakt. Fra å være respekterte framvisere av demokratiets ideer i antikkens Hellas via vulgære halvslaver i det romerske teateret til forfulgte satirikere i middelalderen, for så i stor grad ende opp som formidlerne av borgerskapets selvforståelse på 1800-tallet. Dynamikken mellom kunst og underholdning, mellom lydighet og opprør har alltid vært til stede når man diskuterer skuespilleren.

For deltagere som kommer fra fortellertradisjonen vil denne problemstillingen kanskje oppleves annerledes ettersom de i større grad er knyttet til en folkelig kultur. Hvordan oppleves denne motsetningen mellom skuespillerkunst og fortellerkunst?  I workshopen skal man gjennom diskusjon og eksperimenter undersøke hvordan vi oppfatter vår rolle og våre muligheter, enten som teaterarbeidere eller som kulturformidlere.

Påmelding HER!