FortellerAKADEMIET

Fortellerfestivalen lanserte i 2016 FortellerAKADEMIET – en helårlig faglig utviklingserie for fortellere.

 

Arrangementene blir publisert fortløpene. Har du ønsker om kurs/workshops eller tema, så ta kontakt med festivalen.

The Norwegian Storytelling Festival

Fortellerakademiet tilbyr fagsamlinger og workshops til fortellere og andre scenekunstnere.

Hver mandag i januar arrangerer vi i samarbeid med festivalkunstner 2018 Tormod Carlsen, 3 fagdager og spør:

Hvordan forholder fortellerkunstnen seg til pågående maktdiskusjoner?

Fagdagene fungerer som en innledning til Fortellerhabitatet under festivalen 2018.

Workshopen Fortelling som lyddrama   i samarbeid med Ny Musikks Komponistgruppe inngår i Fortellerakademiet. WS ble første gangen gjennomført i 2016.

Kunstneriske resultater av workshopen i 2017 vil bli presentert under Fortellerfestivalen 2018.

Workshopsamlingene har pågått fra august-november 2017. 7 fortellere og 7 komponister deltok.

Veiledere har vært dramatiker, forfatter og filmregissør Torunn Lian og komponisten Rune Rebne,  stipendiat og komposisjonslærer ved Norges Musikkhøgskole, komponisten Øyvind Mæland og instruktør Aslak Moe, samt Mette Kaaby.

Deltakerne har utforsket det gjensidige potensialet for utvikling av nye uttrykk og narrativ basert på muntlig fortelleruttrykk og bruk av musikk. Målet er også å introdusere to miljøer for hverandre og legge grunnlaget for mulige kunstneriske samarbeid i grenselandet muntlig fortelling og musikk.

Første forestilling som resultat av workshoppen i 2016 var «23.27» av Heidi Dahlsveen, forteller, og komponisten Tze Yeung Ho og musikeren Andreas Angell.  Den ble fremført på festivalen 23. og 25. mars 2017 på Sentralen.

FortellerAKADEMIET tilbyr:

faglig fortellerkompetanse

tverrfaglige møter

inspirasjon

kunstnerisk utforsking